Διεύθυνση: Ι.Προδρόμου 31, Ασπρόπυργος 19300

    E-mail: info@arktika365.com

    Τηλέφωνο: +30 2105571516

    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ